• PL
  • EN
  • CZ

Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego.

II List do Tymoteusza 2:7

Aktualności

Słuchowiska dla dzieci

Słuchowiska dla dzieci

Drodzy Bracia i Siostry! W zakładce publikacje dostępne są słuchowiska dla dzieci z historiami zawartymi w kazaniach brata Branhama. Słuchowiska powstały z myślą o naszych najmłodszych. Zapraszamy ... Czytaj więcej
MessageSearch 1.1

MessageSearch 1.1

  Program MessageSearch v1.1 jest uniwersalnym i użytecznym źródłem kazań brata Williama Branhama przetłumaczonych na język polski. Dzięki niemu możesz wyszukiwać kluczowe słowa lub frazy w paragr... Czytaj więcej
Bóstwo

Bóstwo

Trzy główne koncepcje na temat Bóstwa (i zawarte w nich sprzeczności) oraz prawda Słowa Bożego   Trzy najbardziej popularne i rozpowszechnione obecnie koncepcje na temat Bóstwa:  Nauka o trójc... Czytaj więcej

Kiedy będziecie studiować te taśmy, zostanie wam wiele objawione. Jest tam zawarte tak wiele spraw. O gdybym mógł stanąć tutaj i odsłonić wam to w ten sposób, jak mi to zostało objawione tam w pokoju. O moi drodzy, to byłoby cudowne!

Pierwsza Pieczęć, William Branham