• PL
  • EN
  • CZ

A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.

List do Galacjan 3:29

Aktualności

MessageSearch 1.1

MessageSearch 1.1

  Program MessageSearch v1.1 jest uniwersalnym i użytecznym źródłem kazań brata Williama Branhama przetłumaczonych na język polski. Dzięki niemu możesz wyszukiwać kluczowe słowa lub frazy w paragr... Czytaj więcej
Bóstwo

Bóstwo

Trzy główne koncepcje na temat Bóstwa (i zawarte w nich sprzeczności) oraz prawda Słowa Bożego   Trzy najbardziej popularne i rozpowszechnione obecnie koncepcje na temat Bóstwa:  Nauka o trójc... Czytaj więcej
Sabat

Sabat

Kwestia sabatu jest jedną z tych spraw, które zastanawiają wielu chrześcijan. Czy powinniśmy obecnie przestrzegać sabatu? A może to nie sabat (sobota), lecz niedziela jest dniem Pańskim? Czy mamy w... Czytaj więcej
Nasienie węża

Nasienie węża

Temat nauki o nasieniu węża zasianym do ludzkiej rasy jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych nauk Pisma Świętego. Osoba, która posiada tylko powierzchowną świadomość Słowa Bożego, może mieć odcz... Czytaj więcej

Jesteśmy nasieniem Abrahama, królewskim nasieniem Abrahama. Zgodnie z obietnicą jesteśmy nasieniem Abrahama, a przez Jezusa Chrystusa staliśmy się dziedzicami. Jeśli Abraham był dziedzicem, to jestem także i ja. Również i wy nim jesteście. Jak to się stało? Przez królewskie nasienie Abrahama, którym przez wiarę jest Jezus Chrystus, ten Obiecany.

W posiadaniu wszystkich rzeczy, William Branham