• PL
  • EN
  • CZ

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Ewangelia Jana 3:3

Aktualności

MessageSearch 1.1

MessageSearch 1.1

  Program MessageSearch v1.1 jest uniwersalnym i użytecznym źródłem kazań brata Williama Branhama przetłumaczonych na język polski. Dzięki niemu możesz wyszukiwać kluczowe słowa lub frazy w paragr... Czytaj więcej
Bóstwo

Bóstwo

Trzy główne koncepcje na temat Bóstwa (i zawarte w nich sprzeczności) oraz prawda Słowa Bożego   Trzy najbardziej popularne i rozpowszechnione obecnie koncepcje na temat Bóstwa:  Nauka o trójc... Czytaj więcej
Sabat

Sabat

Kwestia sabatu jest jedną z tych spraw, które zastanawiają wielu chrześcijan. Czy powinniśmy obecnie przestrzegać sabatu? A może to nie sabat (sobota), lecz niedziela jest dniem Pańskim? Czy mamy w... Czytaj więcej
Nasienie węża

Nasienie węża

Temat nauki o nasieniu węża zasianym do ludzkiej rasy jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych nauk Pisma Świętego. Osoba, która posiada tylko powierzchowną świadomość Słowa Bożego, może mieć odcz... Czytaj więcej

Jezus powiedział dwukrotnie: ‘Jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może wejść do Królestwa… Kiedy On mówi: ‘Zaprawdę, zaprawdę’, to jest to zaakcentowane jakby wielkimi literami. Więc: ‘ABSOLUTNIE, ABSOLUTNIE JA powiadam wam’… Taki człowiek nie może nawet zrozumieć Królestwa Bożego.

Musicie się na nowo narodzić, William Branham