• PL
  • EN
  • CZ
Porównaj
Zaawansowane
Zobacz ten rozdział w innym tłumaczeniu:
1.    To jest księga potomków Adama: Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.
2.    Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni.
3.    Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4.    Po zrodzeniu Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5.    Adam przeżył dziewięćset trzydzieści lat i umarł.
6.    Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7.    Po zrodzeniu Enosza żył Set osiemset siedem lat i zrodził synów i córki.
8.    Set przeżył dziewięćset dwanaście lat i umarł.
9.    Enosz żył dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kenana.
10.    Po zrodzeniu Kenana żył Enosz osiemset piętnaście lat i zrodził synów i córki.
11.    Enosz przeżył dziewięćset pięć lat i umarł.
12.    Kenan żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela.
13.    Po zrodzeniu Mahalalela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i zrodził synów i córki.
14.    Kenan przeżył dziewięćset dziesięć lat i umarł.
15.    Mahalalel żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Jereda.
16.    Po zrodzeniu Jereda żył Mahalalel osiemset trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
17.    Mahalalel przeżył osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i umarł.
18.    Jered żył sto sześćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19.    Po zrodzeniu Henocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20.    Jered przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata i umarł.
21.    Henoch żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Metuszelacha.
22.    Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23.    Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
24.    Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25.    Metuszelach żył sto osiemdziesiąt siedem lat i zrodził Lamecha.
26.    Po zrodzeniu Lamecha żył Metuszelach siedemset osiemdziesiąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27.    Metuszelach przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat i umarł.
28.    Lamech żył sto osiemdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29.    Dał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan.
30.    Lamech żył po zrodzeniu Noego pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i zrodził synów i córki.
31.    Lamech przeżył siedemset siedemdziesiąt siedem lat i umarł.
32.    A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Sema, Chama i Jafeta.
(1. Księga Mojżeszowa (Rodzaju) 5:1-32, Biblia Warszawska)
Pomniejsz/ powiększ tekst:
A-
A+