• PL
  • EN
  • CZ
Nazywam się Kaznodzieja Pozostawiony

Tytuł: Nazywam się Kaznodzieja Pozostawiony

Data: 1991-01-01

Miejsce: USA

Długość: 25 min

Pobierz

Audio PDF

Pobierz

Audio PDF

Pomniejsz/ powiększ tekst:
A-
A+
  • Wybierz szybkość auto przewijania:
  • Powoli
  • Średnio
  • Szybko
  • Zatrzymaj

Nazywam się Kaznodzieja Pozostawiony

NAZYWAM SIĘ KANODZIEJA POZOSTAWIONY.

CHCĘ OPOWIEDZIEĆ WAM PEWNĄ HISTORIĘ.

Morris R. Ungren

 

 

Nazywam się Kaznodzieja Pozostawiony. Jestem pastorem Pierwszego Zgromadzenia Bożego w ogromnym mieście. Mamy rok 2017. Jestem dobrze znany dzięki moim telewizyjnym i radiowym audycjom, które są nadawane przez krajowe i zagraniczne stacje. Wygłosiłem wiele poselstw na takie prorocze tematy jak Powtórne Przyjście Chrystusa, Pochwycenie, Antychryst i Wielki ucisk.  

Zostałem wybrany na przewodniczącego Miejskiego Stowarzyszenia Kaznodziejów, które składa się z ponad 200 kaznodziejów metodystycznych, baptystycznych, prezbiteriańskich, Zgromadzeń Bożych i niezależnych.

Świat znalazł się w okropnym nieładzie, zgodnie z tym, co pisał apostoł Paweł, że czasy będą trudne. Wygląda na to, że świat się rozpada od wojen, głodu, plag, kataklizmów, nieznanych dotąd chorób, katastrof. Ludzie są w stresie. Ataki serca, raki i zaburzenia psychiczne. W samej tylko Ameryce, w więzieniach, znajduje się dwa i pół miliona ludzi. Wiele milionów jest bez pracy. Gospodarka znajduje się w okropnym stanie. Benzyna osiągnęła cenę trzy i pół dolara za galon. Na państwach trzeciego świata wypróbowano działanie bomby atomowej.

Billy Graham i Oral Roberts nie mają na to odpowiedzi, tak samo jak denominacyjni i ewangeliczni przywódcy. W pośrodku całego tego zamieszania w Izraelu rozlega się niezwykły głos. Ten głos obwieszcza sąd nad światem. Uchwyciły to media. Taki głos jak ten nie był słyszany w Izraelu od czasów starożytnych. Stowarzyszenie Kaznodziejów wydelegowało mnie do Izraela, w celu przeprowadzenia wywiadu z tym człowiekiem, ma on na imię Ben Eliasz. Będąc w kontakcie z Żydem o imieniu Salomon, poleciałem do Izraela. Zamieszkałem w maleńkim miasteczku, o nazwie Rani. Było to naprawdę dziwne, ale ono znajdowało się tylko milę od starej części Nazaretu, gdzie kiedyś mieszkał Jezus.

Pan Salomon przedstawił mi tego człowieka, mówiąc: „To jest Ben Eliasz”. Potem zwrócił się do niego: „Proszę pana, to jest dżentelmen, który chciał przeprowadzić z panem wywiad. Nazywa się Kaznodzieja Pozostawiony. Jest pastorem Pierwszego Zgromadzenia Bożego w Stanach Zjednoczonych”. Ben Eliasz spojrzał głęboko w moje oczy. Miałem wrażenie, że jego wzrok mnie przeszył i poczułem się trochę niewygodnie.

Zaprosił mnie do swojego domu i usiedliśmy naprzeciw siebie. „Dlaczego chciałeś się ze mną zobaczyć?” - zapytał Ben Eliasz. „Zostałem wysłany przez Stowarzyszenie Kaznodziejów w moim mieście, by zadać ci kilka pytań. Niektórzy ludzie wykazują niepokój związany z twoimi wypowiedziami odnośnie sądu. Zauważyliśmy też, że niezwykłe wydarzenia mają miejsce na świecie - głód, susza i klęski żywiołowe. Niektórzy myślą, że to właśnie ty jesteś powodem tego”.

Jestem tylko głosem. Mogę wypowiedzieć tylko to, co powiedziałem” - odpowiedział Ben Eliasz.

„Czy chcesz powiedzieć, że jesteś prorokiem?”

„Jestem tylko głosem dla mojego ludu, którym jest Izrael. Kaznodziejo Pozostawiony, myślę, że nie rozpoznałeś godziny, w której żyjesz”.

„No cóż, wiem, że Przyjście Pańskie jest blisko. Nauczałem tego. Jednak te plagi i katastrofy powinny mieć miejsce po zachwyceniu kościoła”.

„Proszę pana, mam dla pana smutną wiadomość. Pochwycenie już miało miejsce, a ty Kaznodziejo Pozostawiony, przeoczyłeś je!”

„Jakże mogłem je przeoczyć?”

„No cóż, muszę być szczery. Głosiłeś naukowe, intelektualne chrześcijaństwo pozbawione duchowego objawienia”.

„Posiadam jednak chrzest Duchem Świętym. Mówię w obcych językach. Dowodem tego, że Duch zstąpił na mnie, były różne uczucia i sensacje”.

„Przykro mi, ale te sensacje wprowadziły pana w błąd. Rzeczywisty chrzest Duchem Świętym polega na przyjęciu manny na dany wiek, która jest podawana przez potwierdzonego posłańca, którego posłał Bóg”.

„O jakim posłańcu mówisz?” - zapytał Kaznodzieja Pozostawiony.

„Usługiwałeś przede wszystkim na temat Powtórnego Przyjścia. Wyczekiwałeś go i nauczałeś o nim. Jednak mimo twego wykształcenia nie dopisałeś, by rozpoznać bardzo istotną prawdę. Mówił o niej prorok Amos. Zanim Bóg cokolwiek uczyni, On posyła proroka z Poselstwem, by wypowiedział, co Bóg aktualnie czyni i jak to czyni”.

„Nie mieliśmy takiego posłańca!” „O tak proszę pana, mieliście”. „Kto to był?”

„Nazywał się William Branham”.

„O tak, słyszałem go kilka razy. Miał on wielką uzdrowieniową usługę. Nie było takich jak on. Jednak on zboczył w swojej nauce. Był niewykształcony i nie miał pojęciu o nauczaniu z Pisma”.

„To było tylko twoje wrażenie. Zapomniałeś, że apostołowie byli również niewykształceni. Brat Branham podobnie jak oni znał Autora w bardzo osobisty sposób. Dowiedziałeś się wiele o Bogu, jednak poznać Go jako rzeczywistość, wymagało służby Bożego proroka. Ten prorok był aniołem posłańcem z Księgi Objawienia 10, 7. Objawił on tajemnicę Bóstwa. Nie było to zrozumienie grupy Jednościowców, grupy Tylko Jezus ani nie była to też nauka o trójcy, która jako błąd katolicyzmu została wprowadzona nawet przed soborem Nicejskim w 325 roku.

Bóg przez tego proroka objawił swoje wyrażenie się w synostwie. Była to teofania, Słup Ognia, zasłona dzięki której mógł mieć kontakt. Jan Chrzciciel widział Słup Ognia, który płonął nad Jezusem, człowiekiem. To Światło zstąpiło w formie gołębicy nad rzeką Jordan. Ono objawiło Mesjasza, Syna Człowieczego dla Jana. Ten sam Słup Ognia towarzyszył temu prorokowi. To było powodem, dla którego konsekwentnie odsłaniał on tajemnice ludzkich serc a nawet rozmowy, które prowadzili ze swoimi lekarzami. Było to zawsze precyzyjne. To był ten sam Słup Ognia, który korygował fałszywe nauki wchodzące do kościołów. Był to Chrystus w formie Słupa Ognia. Był to Potężny Anioł z Księgi Objawienia 10, 1-6, który zstąpił, objawiając te rzeczy przez swego proroka z 7. wiersza tego rozdziału”.

„Nauczycielu Ben Eliaszu, jednak kiedy uczęszczałem do seminarium, byłem nauczany inaczej”. „Ktoś może posiadać tyle stopni naukowych ile jest podziałek w termometrze, a jednak zupełnie przeoczyć objawienie Boże. To jest powodem, dla którego Pan posłużył się niewykształconym człowiekiem w tej wybitnie naukowej i teologicznej generacji. Bóg odsłonił, w jaki sposób przez nasienie wężowe i jego syna Kaina została zrodzona skrzyżowana rasa skazana na śmierć. Te odmienne geny w twojej genetycznej bibliotece udowadniają to. Pochodzą one od Kaina, a przyszły przez węża.

Widzisz więc Doktorze Pozostawiony, że pomimo twojego kładzenia nacisku na Ducha, nie było to jednak niezawodne Słowo Boże i przeoczyłeś pochwycenie Kościoła. Jezus zapowiadał u Mateusza 17, 11 nadejście Eliasza, który odrestauruje wszystkie rzeczy. Malachiasz 3, 23-24 prorokował o Eliaszu, który przyjdzie, aby skierować serca dzieci z powrotem do ojców wczesnego Kościoła. Jan Chrzciciel był Eliaszem, który skierował ojców do dzieci i przedstawił Tego, który chrzcił Duchem Świętym i ogniem, jak czytamy o tym u Mateusza 3, 11. Łukasz 1, 17 potwierdził tego posłańca. Jednak Jan Chrzciciel nie odrestaurował wszystkich rzeczy. Piotr, w Dziejach Apostolskich 3, 19-23, mówił o Chrystusie, którego muszą przyjąć niebiosa, aż do czasu przywrócenia wszystkich rzeczy, a Boży prorok pojawił się na światowej scenie, tak jak wcześniej przepowiedział to w tym miejscu Pisma Mojżesz. W Księdze Objawienia 3, 20 zostało przepowiedziane, że Chrystus będzie pukał do drzwi laodycejskiego wieku kościoła. Wy jednak nie pozwoliliście Mu wejść! Jezus wypowiedział się w Ewangelii Mateusza 25 odnośnie godziny, w której żyjemy i odnośnie dziesięciu panien. Pięć mądrych posiadało olej w swoich lampach (Słowo na tę godzinę). Pięć głupich panien miało lampy, ale nie posiadały oleju. Te mądre udały się na zgromadzenie. Kościoły oczekiwały pojawienia się Chrystusa, jednak zapomniały o...

Mateuszu 24, 44: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie”.

Księdze Objawienia 3, 3: „Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę”.

Księdze Objawienia 16, 15: „Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego”.

II Piotra 3, 10: „A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną”.

Jak było w dniach Noego, tak będzie w dniach Syna Człowieczego... podobnie było również w dniach Lota. Pojawili się homoseksualiści, lesbijki, seksualne molestowanie dzieci, nieprawe małżeństwa oraz współżycie bez ślubu, narkotyki, pornografia itd. Właśnie w takich okolicznościach na światowej scenie pojawia się Syn Człowieczy (w formie proroka). Również Ezechiel był nazwany synem człowieczym. Jezus mówił o pochwyceniu Kościoła w Ewangelii Łukasza 21, 27-28: „I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziad, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”.

„Co mamy zobaczyć z podniesionymi głowami, Ben Eliaszu?”

„Górę Zachodzącego Słońca... Odkupienie... Objawienie 10, 1-7 wypełniło się. Czasopismo Life zamieściło te zdjęcia. Uczyniło to również czasopismo Science. Było to również w corocznym wydaniu encyklopedii Colliera. Był to Znak czasu końca.

Doktorze Pozostawiony, wiele miejsc Pisma wypełniło się, potwierdzając, że w Biblii była mowa o tym proroku. Był on potwierdzony w wielu zakresach. W I Tesaloniczan 4, 16 jest mowa o tajemniczym pochwyceniu Kościoła. To pochwycenie było tajemnicą. Tylko Bóg potrafił to wyjaśnić przez swego proroka: 'Ślepa niewiara z całą pewnością była w błędzie i przedstawiła Jego plan jako daremny. Bóg jest swoim wykładowcą i On to rozjaśni'.

Łukasz 17, 30 to był syn człowieczy, który objawił Syna Człowieczego. Było tam dwóch aniołów, jeden w niebie a drugi na ziemi. U Malachiasza 3, 23-24 jest mowa o dwóch różnych służbach. Pierwsza to Jan Chrzciciel do żydowskiego Kościoła, Izraela, druga to William Branham do Kościoła z pogan. Objawienie 3, 20 to Jezus Chrystus w służbie Syna Człowieczego pukający do drzwi pogańskiego kościoła. On pukał do drzwi Pierwszego Zgromadzenia Bożego, lecz nie pozwoliliście Mu wejść. Posłańcem z Objawienia 10, 7 był William Branham. Celem jego służby było objawić prawdziwą tajemnicę Bożą i wszystkie inne tajemnice, które znajdowały się w Słowie. W Ewangelii Jana 12, 20-23 Grecy chcieli ujrzeć Jezusa. Byli oni poganami i nie mogli Go dostrzec. Dlaczego?

On się pojawił dla Izraela w formie ludzkiego ciała. Jednak dla pogan, będąc w takiej formie, nie był On odpowiednim obiektem oddawania czci. Dla pogan On się objawił w formie teofanii, tak jak w wypadku Abrahama. Kiedy On się zjawia po raz drugi, nie przychodzi jako ofiara za grzech, lecz sprowadza odkupienie, za które zapłacił cenę 2000 lat temu.

Kiedy czytasz II Tesaloniczan 1, 9-12, Chrystus pojawił się w teofanii na Górze Zachodzącego Słońca 23 lutego 1963 roku. W tym czasie miało miejsce wiele wydarzeń.

Po pierwsze, On się objawił z niebios ze swoimi siedmioma aniołami, posłańcami. Są to posłańcy do siedmiu wieków, wspomniani w pierwszych trzech rozdziałach Księgi Objawienia. Zostali oni rozpoznani przez proroka, Williama Branhama. Była to tajemnica zawarta w Objawieniu 1, 20. Podstawą ich wyboru była wierność poselstwu Pawła. Siedem wieków:

Efez, Paweł 53 n.e. do 170 n.e.

Smyrna, Ireneusz 170 n.e. do 312 n.e.

Pergamon, św. Marcin 312 n.e. do 606 n.e.

Tiatyra, Kolumba 606 n.e. do 1520 n.e.

Sardes, Luter 1520 n.e. do 1750 n.e.

Filadelfia, Wesley 1750 n.e. do 1906 n.e.

Laodycea, Branham 1906 n.e. do Milenium

 

Po drugie, On jest na ziemi w formie teofanii jako Głowa swojego Kościoła Oblubienicy, który jest wywołany z religijnych systemów organizacji i oni są zwycięzcami siódmego wieku kościoła. Ponieważ, jak oświadcza List do Hebrajczyków 11, 40: 'oni nie osiągnęli celu bez nas'.

Po trzecie, On jest objawiony w formie Płonącego Ognia. Słup Ognia powrócił. Bóg pozwolił, by wielokrotnie wykonano Mu zdjęcia. Zdjęcie aureoli nad głową proroka i języka ognia nad jego prawym ramieniem są tego przykładami. Istnieje historyczny zapis o ukazaniu się tego Słupa Ognia w czerwcu 1933 roku, kiedy ten prorok chrzcił 17. osobę nad rzeką Ohio, gdzie z tej okazji zgromadziło się 3000 osób. Głos obwieścił: 'Jak Jan Chrzciciel przedstawił pierwsze Przyjście Chrystusa, tak samo twoje Poselstwo przedstawi Jego drugie Przyjście'.

Po czwarte, w tym pojawieniu, Chrystus przyszedł, by ogłosić dzień pomsty Boga naszego. Miał On białą sędziowską perukę, aby oddzielić mądre panny od głupich. Także od bezbożnych, którzy nie znają Boga. On przyszedł, by zostać uwielbiony w swoich świętych, tak by imię naszego Pana (Jego natura i charakter) zostało uwielbione w nas.

I Piotra 1, 3-5: 'Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym'. To zbawienie przyszło do nas w formie Znaku. Tym Znakiem było Życie, które było we krwi Jezusa Chrystusa! Była to jedna z tajemnic siedmiu pieczęci, objawiona przez Boga przy pomocy jego proroka Williama Branhama. Wykład Siedmiu Pieczęci był wydany w formie książki, lecz ty jej nigdy nie czytałeś! Było 1157 poselstw w wersji książkowej i audio. Siedziałeś nawet na niektórych z tych zgromadzeń. On nawet odwiedził twój zbór - Pierwsze Zgromadzenie Boże. Oglądałeś uzdrowienia i cuda. Przeoczyłeś jednak objawienie tego, o czym on mówił, ponieważ nie zgadzało się to z twoją naukową teologią. Myślałeś sobie, że on jest niewykształconym człowiekiem, który posiada tylko dar uzdrawiania.

Poprzez tego proroka Bóg stał się z powrotem wejściem do Edenu i Drzewa Życia. Pochwycenie Kościoła już miało miejsce, a ciała tej małej grupy, która spożywała z Drzewa Życia, zostały przemienione i teraz już ich tutaj nie ma. Nie było ich wielu. Bardzo mi przykro Doktorze Pozostawiony. Jestem tutaj w Izraelu tylko po to, by pociągnąć grupę z każdego pokolenia, tak jak przepowiedziało Pismo”.

W Ew. Łukasza 18, 23 jest mowa o bogatym młodzieńcu: 'Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się'. Kiedy Ben Eliasz zauważył, że i on jest smutny, rzekł do niego: „Doktorze Pozostawiony, kiedy powrócisz, powiedz ludziom, aby nie tracili nadziei, ponieważ wielki tłum zostanie wybawiony z okresu wielkiego ucisku”. Doktor Pozostawiony naśladował złe pociągnięcie. Bóg przygotował trzy pociągnięcia w czasie końca. Tym głównym jest trzecie pociągnięcie. Świat chrześcijański wie, że coś się wydarzyło po II wojnie światowej. Nie potrafią tego dokładnie rozpoznać i wyjaśnić. Ludzie źle ocenili to pociągnięcie, które odczuli. Istnieje pociągnięcie Porządku Nowego Świata. Pociągnięcie świata islamu. Pociągnięcie Billy Grahama i Orala Robertsa. Świeckie pociągnięcie. Pociągnięcie denominacyjnego kościoła i kilka pociągnięć w poselstwie czasu końca. Każdy na świecie podąża za jakimś pociągnięciem. Jednak ważnym jest pociągnięcie do Królestwa Bożego. Jest to sam Król, który pociąga swój lud w czasie końca. Modliliśmy się wiele razy: „Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”. Drzwi zostały otwarte. Wejście do Złotej Bramy rozwarło się na oścież dla wszystkich, którzy są ochotni tam wejść.

 

A ty jakie pociągnięcie naśladujesz?

***

 
Wróć do czytelni Następne kazanie