• PL
  • EN
  • CZ

Tak więc jako wybrani Boży, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość.

List do Kolosan 3:13

Aktualności

Słuchowiska dla dzieci

Słuchowiska dla dzieci

Drodzy Bracia i Siostry! W zakładce publikacje dostępne są słuchowiska dla dzieci z historiami zawartymi w kazaniach brata Branhama. Słuchowiska powstały z myślą o naszych najmłodszych. Zapraszamy ... Czytaj więcej
MessageSearch 1.1

MessageSearch 1.1

  Program MessageSearch v1.1 jest uniwersalnym i użytecznym źródłem kazań brata Williama Branhama przetłumaczonych na język polski. Dzięki niemu możesz wyszukiwać kluczowe słowa lub frazy w paragr... Czytaj więcej
Bóstwo

Bóstwo

Trzy główne koncepcje na temat Bóstwa (i zawarte w nich sprzeczności) oraz prawda Słowa Bożego   Trzy najbardziej popularne i rozpowszechnione obecnie koncepcje na temat Bóstwa:  Nauka o trójc... Czytaj więcej

Duch Święty jest cichością, radością, pokojem, Bożą cierpliwością, dobrocią, łagodnością, cierpliwością, wiarą. Duch Święty to są owoce, które On rodzi w Kościele Żyjącego Boga.

Wesele Baranka, William Branham