Kategorie
Uncategorized

Tropikalny Cyklon Ana – powódź w Malawii

“Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. […] Wspomagając świętych w potrzebach”.

List do Rzymian 12:10-13

W styczniu 2022 roku z powodu Cyklonu Ana, w 19 regionach Malawi został ogłoszony stan klęski żywiołowej. Szczególnie dotknięte były rejony na południu, gdzie opady deszczu i wiatr były najsilniejsze. W wyniku silnej powodzi i osunięć ziemi prawie 900 braci i sióstr (w tym ok 400 dzieci) odczuło negatywne skutki cyklonu, tracąc swoje domy i pola uprawne. Siedemnaście budynków zborowych należących do Biblijnie wierzących zostało zmytych.

Z Bożą pomocą byliśmy w stanie pomóc tym wierzącym przekazując im środki, za które mogli zakupić jedzenie i inne niezbędne rzeczy.