• PL
  • EN
  • CZ

Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest Słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

List do Rzymian 10:8-9

Aktualności

Słuchowiska dla dzieci

Słuchowiska dla dzieci

Drodzy Bracia i Siostry! W zakładce publikacje dostępne są słuchowiska dla dzieci z historiami zawartymi w kazaniach brata Branhama. Słuchowiska powstały z myślą o naszych najmłodszych. Zapraszamy ... Czytaj więcej
MessageSearch 1.1

MessageSearch 1.1

  Program MessageSearch v1.1 jest uniwersalnym i użytecznym źródłem kazań brata Williama Branhama przetłumaczonych na język polski. Dzięki niemu możesz wyszukiwać kluczowe słowa lub frazy w paragr... Czytaj więcej
Bóstwo

Bóstwo

Trzy główne koncepcje na temat Bóstwa (i zawarte w nich sprzeczności) oraz prawda Słowa Bożego   Trzy najbardziej popularne i rozpowszechnione obecnie koncepcje na temat Bóstwa:  Nauka o trójc... Czytaj więcej

Lecz Słowo Boże jest doskonałe. Jest to Sam Bóg w postaci litery, nazwanej Nasieniem. I autentyczna, niesfałszowana wiara w to Słowo doprowadzi to Nasienie do Życia.

Jedyne obmyślane przez Boga miejsce oddawania czci, William Branham