• PL
  • EN
  • CZ

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.

 

Izajasz 53:5

Aktualności

Słuchowiska dla dzieci

Słuchowiska dla dzieci

Drodzy Bracia i Siostry! W zakładce publikacje dostępne są słuchowiska dla dzieci z historiami zawartymi w kazaniach brata Branhama. Słuchowiska powstały z myślą o naszych najmłodszych. Zapraszamy ... Czytaj więcej
MessageSearch 1.1

MessageSearch 1.1

  Program MessageSearch v1.1 jest uniwersalnym i użytecznym źródłem kazań brata Williama Branhama przetłumaczonych na język polski. Dzięki niemu możesz wyszukiwać kluczowe słowa lub frazy w paragr... Czytaj więcej
Bóstwo

Bóstwo

Trzy główne koncepcje na temat Bóstwa (i zawarte w nich sprzeczności) oraz prawda Słowa Bożego   Trzy najbardziej popularne i rozpowszechnione obecnie koncepcje na temat Bóstwa:  Nauka o trójc... Czytaj więcej

Jesteśmy w ciele Jezusa Chrystusa, a kiedy jesteśmy w Nim, przyjęliśmy to, że On został ukarany za nas. On nie znał grzechu, ale stał się za nas grzechem. Zatem On poniósł nasze choroby. On poniósł nasze grzechy. A my wchodzimy w Niego i jesteśmy wolni od tych sądów.

Co myślicie o Chrystusie?, William Branham