• PL
  • EN
  • CZ

Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest Słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

List do Rzymian 10:8-9

Aktualności

Ewangelizacje 2017

Ewangelizacje 2017

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Ew. Marka 16:15 Spotkania: Cieszyn - 30 czerwca 2017 roku (piątek) od godziny 16.00-21.00 w Parku Pokoju, obok główn... Czytaj więcej
Predestynacja

Predestynacja

Boży wybór czy też predestynacja — dla jednych określenie, które wywołuje strach, a dla innych jest powodem do radości. Słowo Boże rozwiewa wszelkie wątpliwości, aby człowiek mógł odpocząć we wiecz... Czytaj więcej
Człowiek posłany od Boga

Człowiek posłany od Boga

Życiorys Williama Branhama jest tak niezwykły i tak dalece przekraczający wszelką przeciętność, że gdyby nie ogromna ilość niepodważalnych faktów, które dokumentują i poświadczają jego autentycznoś... Czytaj więcej

Lecz Słowo Boże jest doskonałe. Jest to Sam Bóg w postaci litery, nazwanej Nasieniem. I autentyczna, niesfałszowana wiara w to Słowo doprowadzi to Nasienie do Życia.

Jedyne obmyślane przez Boga miejsce oddawania czci, William Branham