Homepage

jedność w rodzinie
Tojestwschdsoca-suchaj
Jedność w rodzinie kopia
projekt 2 Ten dzień na Golgocie
nasz_prorok_opowiada
sluchowiska_wersja_1a

I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.
Ewangelia Jana 14:13-14

AKTUALNOŚCI

 • Chrzest wodny
  Sprawa chrztu to jedna z podstawowych prawd Biblii, a zarazem pierwszy krok, by wejść na drogę za Bogiem. Jest wiele poglądów na temat chrztu, lecz prawda jest […]
 • Człowiek posłany od Boga
  Życiorys Williama Branhama jest tak niezwykły i tak dalece przekraczający wszelką przeciętność, że gdyby nie ogromna ilość niepodważalnych faktów, które dokumentują i poświadczają jego autentyczność, to możnaby […]
 • Uzdrowiony ze złośliwego guza migdałków
  BŁOGOSŁAW DUSZO MOJA PANU, A NIEZAPOMNIJ  WSZYSTKICH DOBRODZIEJSTW JEGO. KTÓRY ODPUSZCZA WSZYSTKIE NIEPRAWOŚCI TWOJE ,KTÓRY UZDRAWIA WSZYSTKIE CHOROBY TWOJE. Psalm 103 Chciałbym złożyć świadectwo na chwałę Pana […]
 • Świadectwo z afrykańskiej dżungli
  Chciałem złożyć  świadectwo ku chwale Pana Jezusa Chrystusa. W sobotę 9 kwietnia 2022 roku usługiwałem na dwóch nabożeństwach w malawijskiej dżungli, oddalonej około trzech godzin od  Lilongwe, stolicy […]

Jezus powiedział: „O cokolwiek będziecie poprosicie Ojca w moim imieniu, spełnię to”. Czy kiedykolwiek uświadamialiście sobie, co to znaczy? Czy uświadamiacie sobie, że jeśli udamy się przed Boga w imieniu Jezusa, to po prostu to samo, co modliłby się sam Jezus? To nie my się modlimy. Jeśli przychodzę w Jego imieniu, a On rozpoznaje swoje imię, i Jezus powiedział: „O cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, uczynię to”. A zatem idąc do Ojca w imieniu Jezusa, to już nie ja się modlę, ale Jezus. To Jego Duch modli się przeze mnie.
Fundamentalne zasady naszej wiary, William Branham

Warto zobaczyć