Homepage

jedność w rodzinie
Tojestwschdsoca-suchaj
Jedność w rodzinie kopia
projekt 2 Ten dzień na Golgocie
nasz_prorok_opowiada
sluchowiska_wersja_1a

Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.
List Jakuba 1:2-4

AKTUALNOŚCI

 • Chrzest wodny
  Sprawa chrztu to jedna z podstawowych prawd Biblii, a zarazem pierwszy krok, by wejść na drogę za Bogiem. Jest wiele poglądów na temat chrztu, lecz prawda jest […]
 • Człowiek posłany od Boga
  Życiorys Williama Branhama jest tak niezwykły i tak dalece przekraczający wszelką przeciętność, że gdyby nie ogromna ilość niepodważalnych faktów, które dokumentują i poświadczają jego autentyczność, to możnaby […]
 • Świadectwo uzdrowienia z alergii
  Kilka lat po moim nawróceniu, kiedy miałem dwadzieścia trzy lata, pojawiły się u mnie symptomy alergii. Choroba przejawiała się katarem, opuchlizną gardła i bardzo mocnymi dusznościami, które przybierały […]
 • Guz zniknął po modlitwie
  „WIELKI JEST PAN I GODZIEN WSZELKIEJ CHWAŁY, A JEGO WIELKOŚĆ JEST NIEZBADANA” Psalm 145 Dziękuję Panu za Jego miłość i łaskę, która mnie spotkała w moim życiu […]

Jeżeli z Nim nie cierpimy, to nie będziemy z Nim królować. Wy musicie cierpieć, aby móc królować. Powodem tego jest to, że charakter nigdy nie zostaje ukształtowany bez cierpień. Charakter to zwycięstwo, a nie dar.
Siedem wieków Kościoła, William Branham

Warto zobaczyć