• PL
  • EN
  • CZ

A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

Ew. Mateusza 16:17-18

Aktualności

Message Hub Mobile

Message Hub Mobile

Message Hub Mobile to aplikacja działająca w systemie Android, która pozwala na przeglądanie Poselstwa Williama Branhama oraz Biblii w różnych językach. Obecnie w języku polskim dostępnych jest 411... Czytaj więcej
Chrzest wodny

Chrzest wodny

Sprawa chrztu to jedna z podstawowych prawd Biblii, a zarazem pierwszy krok, by wejść na drogę za Bogiem. Jest wiele poglądów na temat chrztu, lecz prawda jest jedna i tę prawdę odnajdziemy w Piśmi... Czytaj więcej
Człowiek posłany od Boga

Człowiek posłany od Boga

Życiorys Williama Branhama jest tak niezwykły i tak dalece przekraczający wszelką przeciętność, że gdyby nie ogromna ilość niepodważalnych faktów, które dokumentują i poświadczają jego autentycznoś... Czytaj więcej
Sabat

Sabat

Kwestia sabatu jest jedną z tych spraw, które zastanawiają wielu chrześcijan. Czy powinniśmy obecnie przestrzegać sabatu? A może to nie sabat (sobota), lecz niedziela jest dniem Pańskim? Czy mamy w... Czytaj więcej

Tak, szatan nienawidzi Objawienia. Lecz my je miłujemy. Jeżeli posiadamy prawdziwe Objawienie w naszym życiu, to bramy piekieł nie mogą nas przezwyciężyć, ale my je przezwyciężamy.

Siedem wieków Kościoła, William Branham