Homepage

jedność w rodzinie
Jedność w rodzinie kopia
MP3cz33_aktualizacja
projekt 2 Ten dzień na Golgocie
nasz_prorok_opowiada
sluchowiska_wersja_1a

Myśmy bowiem świątynią Boga Żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie; a ja przyjmę was i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący.
2. List do Koryntian 6:16-18

AKTUALNOŚCI

 • Nasienie węża
  Temat nauki o nasieniu węża zasianym do ludzkiej rasy jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych nauk Pisma Świętego. Osoba, która posiada tylko powierzchowną świadomość Słowa Bożego, może mieć […]
 • Predestynacja
  Boży wybór czy też predestynacja — dla jednych określenie, które wywołuje strach, a dla innych jest powodem do radości. Słowo Boże rozwiewa wszelkie wątpliwości, aby człowiek mógł […]
 • Uzdrowienie z nowotworu kości
  Chciałam złożyć świadectwo na chwałę Pana i podziękować Braciom i Siostrom za modlitwy. W 2015 r. wykryto u mnie nowotwór kości – szpiczak mnogi. Lekarze powiedzieli, że jest […]
 • Boże Słowo przenika aż do szpiku kości
  Pragnę złożyć świadectwo dla Bożej chwały i podziękować za Jego cudowną łaskę i Słowo, bo przeprowadziło mnie Ono zwycięsko przez doświadczenie, które stanęło na mojej drodze. Był […]

Tylko Mu wierz, te sprawy są tylko dla wierzących! Dla mnie On, Słowo jest wodą oddzielenia. On oddziela was od wszystkiego, co nie jest zgodne z Jego Słowem. To jest to Źródło, to jest ta Woda, która oddzieliła mnie od tych cystern uczynionych przez ludzi i przyprowadziła do czystej, żywej źródlanej Wody!
Cysterny dziurawe, William Branham

Warto zobaczyć