Kolorowanka

Dedykacja:
Kolorowanka ta jest dedykowana dzieciom,
którym Jezus pozwolił przychodzić do siebie, mówiąc,
że „do takich należy Królestwo Niebios”. (Ew. Mateusza 19:14)

Skierowana jest również do nauczycieli szkółki niedzielnej,
którzy pragną wpłynąć na serce dziecka, przekazując mu łaskę i prawdę;
mówiąc o mocy Bożej, która objawiła się w naszym pokoleniu w bracie
Williamie Branhamie, człowieku wybranym przez Boga, który ogłosił,
że „Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki”. (Hebrajczyków 13:8)

Książeczkę wydano również z myślą o rodzicach, dziadkach
i innych członkach rodziny – osobach, których Bóg starannie wybrał,
by chronili swoje dzieci tutaj na ziemi, spędzali z nimi czas, rozmawiali
i nauczali je o wspaniałym Poselstwie tej godziny.

Aby pobrać lub otworzyć kolorowankę w formacie PDF, kliknij na link: Chodź ze Mną.