Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Jesteśmy niedenominacyjną grupą chrześcijan, odnalezionych przez Pana Jezusa Chrystusa na różnych krętych drogach tego świata. Jako biblijnie wierzący chrześcijanie zgromadzamy się, aby naśladować nieomylne, doskonałe i wieczne Słowo Boże. Nasze miejsce spotkań jest otwarte dla wszystkich, którzy respektują Boże zasady postępowania oraz oddawania Bogu czci w Duchu i w Prawdzie.

Nasza działalność

Nasza wspólnota powstała w 2000 roku, a jej założycielem i pastorem jest brat Jacek Wałach. W głoszeniu Słowa Bożego towarzyszy mu dwóch starszych i trzech młodszych obdarowanych są przez Boga braci usługujących. Według Listu do Efezjan 4:11-16 sam Bóg ustanowił w Kościele swoje dary w celu przygotowania świętych do dzieła posługi i budowania Ciała Chrystusowego. Za utrzymanie porządku w zborze odpowiada czterech diakonów. Budynkiem i sprawami finansowymi zajmuje się trzech zarządców.

Nasza misja nie postawiła sobie żadnych ograniczeń terytorialnych czy etnicznych, lecz usługuje wszędzie, gdzie Duch Święty otwiera dla nas drzwi. W naszym kraju czy za granicą. Jezus powiedział: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Priorytetem jednak są nasze okolice i nasz kraj.

Od 1992 roku prowadzimy chrześcijańską działalność wydawniczą. Większość publikowanych przez nas materiałów w druku i audio jest związanych z proroczą służbą brata Williama Marriona Branhama, którą uważamy za niezwykle istotną dla wszystkich napełnionych Duchem Bożym chrześcijan. Wszystkie nasze materiały są rozprowadzane bezpłatnie, w oparciu o wspaniałą i wszystko zaspokajającą łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz wielu „ochotnych dawców, których Bóg miłuje” (2 Korynt. 9:7).

W związku z obecnością Ducha Świętego w życiu poszczególnych członków naszego zgromadzenia, posiadamy niezliczoną ilość świadectw Bożej wierności i prawdziwości wszystkich Jego obietnic.

Spotkania

Spotykamy się w budynku Beskidzkiego Stowarzyszenia Biblijnego w Bażanowicach k/Cieszyna, przy ul. Stalmacha 21.

Nabożeństwa odbywają się zwykle w czwartki o godz. 18.00 oraz w niedziele o godz. 10.00. Budynek jest otwarty co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.

W czasie niedzielnych spotkań są również prowadzone biblijne zajęcia dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 5-10 lat oraz 10-14 lat.

W każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o godz. 16.00 odbywają się spotkania dla młodzieży.

Przyjdź, uwierz i doświadcz, że PAN JEZUS CHRYSTUS JEST TEN SAM WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI!

Hebrajczyków 13:8