Kdo vlastně jsme?

Kdo vlastně jsme?

Jsme nedenominační skupinou křesťanů, nalezených skrze Pána Ježíše Krista na rozličných klikatých cestách tohoto světa.Scházíme se, jakožto Bibli věřící křesťané, abychom mohli následovat neomylné, dokonalé a věčné Boží Slovo. Naše místo setkávání je otevřeno všem, kteří respektují Boží zásady působení a uctívání Boha v Duchu a v Pravdě.

Naše působnost

Naše jednota vznikla v roce 2000. Jejím zakladatelem a pastorem je bratr Jacek Wałach. V hlásání Slova Božího ho doprovází dva starší a tři mladší Bohem obdaření kazatelé. Podle Listu Efeským 4:11-16 sám Bůh ustanovil v Církvi své dary za účelem přípravy svatých k dílu služby a budování Těla Kristova. Za dodržování řádu v církvi odpovídají čtyři diákoni. Budovou a finančními záležitostmi se zabývají tři správci.

Naše mise si nestanoví teritoriální či etnické hranice, ale slouží všude, kde nám Duch svatý otevírá cestu, ať už je to v naší vlasti nebo v zahraničí. Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.” Prioritní je však naše okolí a naše vlast.

Od roku 1992 vedeme publikační činnost. Velká část tištěných a audio materiálu námi publikovaných je spojena s prorockou službou Williama Marriona Branhama, kterou považujeme za neobyčejně důležitou pro všechny křesťany naplněné Duchem Božím. Všechny naše materiály jsou distribuovány zdarma, na základě podivuhodného a všenaplňujícího milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista a také skrze mnoha „ochotných dárců, které miluje Bůh” (2. Korintským 9:7).

V důsledku vztahu s obecenstvím Ducha svatého v životě jednotlivých členů naších shromáždění vlastníme nesčetné množství svědectví Boží věrnosti a pravdivosti všech Jeho slibů.

Setkání

Adresa naší církve:

Beskidzkie Stowarzyszenie Biblijne

ulice Stalmacha 21

Bażanowice

Polsko

Shromáždění se obvykle konají ve čtvrtky v 18.00 hod. a také v neděli v 10.00 hod. Budova je otevřena nejméně 30 minut před začátkem setkání.

V čase nedělních setkání je vedeno rovněž biblické vyučování určené dětem ve dvou věkových kategoriích: 5-10 let a 10-14 let.

Každou první a třetí sobotu v měsíci v 16.00 hod. se konají setkání určené pro mládež.

Přijď, uvěř a zažij to, že PÁN JEŽÍŠ KRISTUS JE TENTÝŽ VČERA, DNES I NA VĚKY!

                                                                                                                                             Židům 13:8