Biblijna nauka – Czech

 • PŘEDURČENÍ
  Boží volba neboli předurčení – pro některé pojem, který vzbuzuje strach, pro jiné je však důvodem k radosti. Slovo Boží rozptyluje všechny pochybnosti, aby člověk mohl odpočinout ve […]
 • SEMENO HADA
  Učení o semenu hada, zasetém do lidské rasy, je jedno z nejvíce kontroverzních témat Písma svatého. Jedinec, jehož znalost Slova Božího je pouze povrchní, může mít pocit, že […]
 • VODNÍ KŘEST
  Věc křtu je jedna ze základních pravd Bible a zároveň první krok na cestu k Bohu. Existuje mnoho názorů na téma křtu, ale pravda je jenom jedna […]
 • SABAT
  Otázka sabatu je jednou z věcí, která zajímá mnoho křesťanů. Měli bychom dnes dodržovat sabat? A co když zrovna neděle je dnem Páně a ne sobota? Máme […]