Nowości :
Wyszukaj w serwisie :
 
  WprowadzenieProroctwaBiblijna naukaCzytelniaBezpłatne materiałySłuchajAlbum 
 ( Hebrajczyków 13:8 )

     Jesteśmy niezależną chrześcijańską społecznością. Nasza grupa jest owocem przebudzenia jakie Bóg wzbudził w obecnym czasie poprzez służbę swojego proroka Williama Branhama. Naszym pragnieniem nie jest skierowanie uwagi na żadnego człowieka, lecz na naszego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa, który objawił się pomiędzy nami w tej samej mierze jak miało to miejsce prawie 2000 lat temu. Jest pomiędzy nami wielu ludzi, których życie zostało trwale zmienione poprzez słuchanie potężnej ewangelii Jezusa Chrystusa, która była głoszona i demonstrowana w służbie tego wspomnianego męża Bożego. Naszym pragnieniem jest zapoznać Was z tą wyjątkową usługą, która jak wierzymy miała poprzedzić i przygotować ludzi na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa.

     Możemy udostępnić tysiące świadectw ludzi, którzy zostali uzdrowieni z całkowicie nieuleczalnych chorób, niewierzący stali się gorliwymi chrześcijanami, byliśmy świadkami zmartwychwzbudzeń i wielu różnorodnych błogosławieństw zesłanych przez Wszechmogącego Boga. Wszystkie te zdarzenia pozwalają nam sobie uświadomić na nowo, że Pan Jezus Chrystus jest ciągle ten sam wczoraj, dziś i na wieki /Hebr. 13,8/. Znany amerykański ewangelista Tommy Osborn, powiedział: "Bóg wysłał szczególne ludzkie naczynie, któremu towarzyszyły nadprzyrodzone znaki, aby zwrócić uwagę i spowodować, że to krnąbrne pokolenie zatrzyma się, popatrzy, rozważy, zbada i pomyśli. Ten Słup Ognia pojawił się przy jego narodzinach, ta gwiazda, ten anioł, to rozeznawanie, te dary, wszystko to w tym celu. Po co?! By pokazać nam ponownie Boga, by powtórzyć to, co On pokazał nam w Jezusie Chrystusie, kiedy przyszedł w formie ciała, aby przypomnieć nam to jeszcze raz. Podobnie jak Jezus, brat Branham, ponownie zademonstrował te same rzeczy, które doprowadziły ludzi do wiary, że prawdziwy Mesjasz przyszedł". Gordon Lindsay określił tę służbę w następujący sposób: "Nie znaliśmy dotąd żadnego kaznodzieji, który wywołałby głuchego, niemego czy ślepego, by modlić się za nim i widzieć tych ludzi wyzwolonych od razu. Ta usługa była nieporównywalna z niczym, o czym dotychczas świadczyliśmy".

     W 1933 roku na oczach tysięcy świadków, kiedy William Branham chrzcił ludzi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w rzece Ohio, z niebios zstąpiło Światło i rozległ się głos: "Jak Jan Chrzciciel został posłany, aby poprzedzić pierwsze przyjście Chrystusa, tak twoje poselstwo wyjdzie na cały świat i poprzedzi Jego powtórne przyjście". Widzimy więc, że nie tylko wielkie znaki i cuda, cudowne uzdrowienia i manifestacje, lecz POSELSTWO OD BOGA PRZED POWTÓRNYM PRZYJŚCIEM NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

     Księga Objawienia 10, 7 przepowiedziała, że posłaniec siódmego, laodycejskiego wieku kościoła, objawi wszystkie tajemnice Biblii, które były dotychczas ukryte. Proroctwo z Księgi Daniela 12, 4 musiało się wypełnić i jak głosiła obietnica miało się to stać w czasach ostatecznych. W marcu 1963 roku anioł Pański, który towarzyszył bratu Branhamowi od dnia jego urodzenia, podawał mu przez siedem kolejnych dni objawienie zawarte pod każdą z siedmiu pieczęci, które są opisane w 6 rozdziale Księgi Objawienia. Jednak to wspaniałe objawienie Pana Jezusa Chrystusa i Jego Słowa, jak czesto widzieliśmy to w historii, zostało zupełnie przeoczone lub całkowicie błędnie zrozumiane. Pomimo tego ta potężnie namaszczona prawda Bożego Słowa przyszła, aby wyzwolić Boży lud, wyprowadzić go z doktryn ludzkiego pochodzenia i przyprowadzić do całkowitego połączenia z Bożym Słowem. Poprzez to potwierdzone w każdy sposób Poselstwo rozlega się Boże wołanie w każdym zakątku świata. Dlaczego? Jezus zadał bardzo poważne pytanie: "Czy Syn Człowieczy przychodząc, znajdzie jeszcze wiarę na ziemi?" /Łukasz 18, 8/ Z pewnością ta prawdziwa apostolska wiara musi być dzisiaj wielką rzadkością, skoro Jezus zadał takie pytanie. On jednak obiecał nam przyjście prawdziwego Nauczyciela, Ducha Świętego, który ma nas wprowadzić we wszelką prawdę. Nie będzie to żaden biskup ani teolog, lecz będzie to potężne namaszczenie Ducha Świętego, które ożywi dla nas Słowo Boże tak, że stanie się ono skuteczne w naszym życiu. Wierzymy, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy każdy z nas ma możliwość z tego skorzystać.

     Bez cienia wątpliwości żyjemy w czasach ostatecznych u schyłku historii świata. Czy łaskawy Bóg pozostawił nas na pastwę chaosu, niepewności i nieuniknionej katastrofy? Czy głos Boży może być dzisiaj słyszalny tak, jak działo się to w pierwotnym Kościele? Jak uniknąć nadchodzącego Wielkiego Ucisku i stać się częścią Kościoła Pana Jezusa Chrystus, który odejdzie wcześniej w tajemniczym pochwyceniu? Czy Bóg znowu posłał nam swego proroka, zanim ziemia zostanie spalona w ogniu, podobnie jak uczynił to w dniach Noego, zanim na ziemię przyszedł potop?

     Z pewnością nie jest możliwe, by przekazać tutaj wszystko, co wydarzyło się w naszym wieku. Chcemy jednak zachęcić wszystkich do zapoznania się z dostępnymi materiałami. Są one zbyt niezwykłe, by przejść obok nich obojętnie. Bóg zniżył się tak bardzo! Możemy powtórzyć tylko za Janem w jego I Liście: "Co było na początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotykały, o Słowie Żywota". Biblia mówi również, że Oblubienica, małżonka Baranka, przygotowała się. Jak to się stało? Ona została przyodziana w Jego sprawiedliwość - w Jego Słowo.

[ opis fotografii ]   

Klikaj na fotografie, aby zobaczyć ich powiększenie, lub przejdż do ich opisu   
  
PROFILIA
Skrytka pocztowa 10
43-400 Cieszyn
 
(C) 2002 - 2016