Homepage

jedność w rodzinie
Tojestwschdsoca-suchaj
Jedność w rodzinie kopia
projekt 2 Ten dzień na Golgocie
nasz_prorok_opowiada
sluchowiska_wersja_1a

To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwa Pisma nie podlegają własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.
II List Piotra 1:20-21

AKTUALNOŚCI

 • Chrzest wodny
  Sprawa chrztu to jedna z podstawowych prawd Biblii, a zarazem pierwszy krok, by wejść na drogę za Bogiem. Jest wiele poglądów na temat chrztu, lecz prawda jest […]
 • Człowiek posłany od Boga
  Życiorys Williama Branhama jest tak niezwykły i tak dalece przekraczający wszelką przeciętność, że gdyby nie ogromna ilość niepodważalnych faktów, które dokumentują i poświadczają jego autentyczność, to możnaby […]
 • Uwolnienie z uzależnienia od gier komputerowych
  Pierwszy tablet dostałem od dziadka w wieku 5 lat i wtedy zacząłem grać w gry komputerowe. Na początku były to różne gry bezpłatne, nie wiedziałem, że są […]
 • Guz zniknął po modlitwie
  „WIELKI JEST PAN I GODZIEN WSZELKIEJ CHWAŁY, A JEGO WIELKOŚĆ JEST NIEZBADANA” Psalm 145 Dziękuję Panu za Jego miłość i łaskę, która mnie spotkała w moim życiu […]

Cała kompletna Biblia łączy się razem. Ani jedno Słowo nie jest nie na swoim miejscu, jeśli tylko zostanie zestawione przez Ducha Świętego.
List do Hebrajczyków rozdz. 5 i 6, William Branham

Warto zobaczyć