Kategorie
Album

ZGROMADZENIA W TUROWIE 2018

Zdjęcia ze zgromadzeń w Turowie, które odbyły się w sierpniu 2018 r. Słowem Bożym usługiwał brat Gary Walker z Australii.