Kategorie
Świadectwa

Człowiek posłany od Boga

Życiorys Williama Branhama jest tak niezwykły i tak dalece przekraczający wszelką przeciętność, że gdyby nie ogromna ilość niepodważalnych faktów, które dokumentują i poświadczają jego autentyczność, to możnaby wybaczyć każdemu, kto uważałby to za wyolbrzymione i niewiarygodne. Jednak wydarzenia te są tak powszechnie znane, że każdy szczery badacz może w bardzo łatwy sposób je zweryfikować i przyznać, że są one Bożym świadectwem o Jego pragnieniu i zamiarze ponownego objawienia się nam, tak jak za czasów proroków i apostołów. Historia życia tego proroka – bo jest on prorokiem, chociaż tym wyrażeniem nie posługujemy się zbyt często – potwierdza to; ponownie jesteśmy świadkami czasów biblijnych.


Można również zamówić bezpłatny egzemplarz książki w zakładce Zamów.