Kategorie
Świadectwa

Przewodnik po poselstwie

Świat końca lat 40. i początku 50. żył następstwami II wojny światowej. Wszędzie panowała bieda, głód i szerzyły się zarazy; Ameryka nie stanowiła wyjątku. Pośród tego wszystkiego w ludziach obudziła się nowa nadzieja, kiedy zaczęto przekazywać sobie wiadomość o niewielkim człowieku z małego, praktycznie nieznanego miasta na Środkowym Zachodzie, który spotkał się z aniołem. Był to William Marrion Branham z Jeffersonville w Indianie. Jak zwykle Bóg wybrał nietypowego kandydata na Swojego proroka.

Ci, którzy doświadczyli tego wielkiego daru, jaki Bóg posłał ludzkości, nie mogli nadziwić się jego wspaniałym rezultatom. Wielu przyszło do Chrystusa, wyznając wiarę w żywego Boga. Było to jak powrót do czasów, kiedy Jezus Chrystus przebywał na ziemi i głosił Królestwo Boże, uzdrawiał chorych i czynił wielkie znaki i cuda. Na przełomie XIX i XX wieku, po przebudzeniach w Topeka oraz przy Azusa Street, przebudzenie uzdrowieniowe wstrząsnęło Ameryką i szybko ogarnęło cały świat. William Branham został uznany za ojca ruchu uzdrowieniowego, a wielu przywódców tego przebudzenia zaczerpnęło inspirację właśnie od niego. W 1955 roku Bóg pokazał Williamowi Branhamowi wizję, która stała się podstawą zmian w jego usłudze. Wizja ta zapowiedziała wydarzenia w jego życiu, które miały przewyższyć wszystko, czego dotychczas doświadczył. Przedstawione w niej były także różne etapy jego usługi. Każdy z nich miał inną symbolikę, jak na przykład kawałek sznurówki i dziecięcy bucik oraz wędka i przynęta. Prorok Boży pierwszy raz wspomniał o tym 1 stycznia 1956 roku w kazaniu Wewnętrzna zasłona. Ta wizja jest głównie znana pod nazwą Wizja namiotowa. Dotyczyła etapu usługi Williama Branhama, który później nazwał on Trzecim Pociągnięciem.

Usługa Williama Branhama nie ograniczała się tylko do modlitwy za chorych czy rozpoznawania myśli i zamiarów serc. Przez całe swoje życie wiedział, że Bóg ma szczególny plan dla jego życia i że pewnego dnia będzie musiał przeprowadzić się na Zachód, by ten plan wypełnić. Podążając za wyraźnym prowadzeniem Bożym, przeniósł się tam w 1963 roku.

Kategorie
Świadectwa

Pokolenie

Niedługo po tym, jak w grudniu 1965 roku zmarł mój dziadek, to w Phoenix, w Arizonie, odbyło się zgromadzenie upamiętniające jego osobę. Jednym z mówców był tam Tommy Osborn. Na początku swojej przemowy przedstawił, na czym polegał duchowy urząd człowieka, którego tego dnia wspominano: „Wiatr to symbol Boga, symbol Ducha Świętego, który unosił się nad powierzchnią wód, kiedy ziemia była jeszcze pustkowiem i chaosem. Powiał on nad Morzem Czerwonym, otwierając drogę wyzwolenia dla tych, którzy wierzyli. Ponownie zstąpił w dniu Zielonych Świąt, jako szum wiejącego gwałtownego wiatru, kiedy Bóg zstąpił, by stać się jedno z człowiekiem. Ten sam świeży podmuch Bożego wiatru powiał w tym pokoleniu przez niezwykłą usługę Bożego proroka XX wieku, człowieka znanego wśród ludzi jako William Branham”.

Jest rzeczą oczywistą, że człowiek, o którym mówił, nie był zwykłą osobą. W rzeczywistości można zaliczyć Williama Branhama do najbardziej wyjątkowych ludzi w całej historii, a jego usługę porównać do usługi Mojżesza i Eliasza czy Jana Chrzciciela i Pawła. Byli to prorocy, ludzie osobiście wybrani przez Boga, których zadaniem było objawić Boże myśli i przekazać wskazówki ludziom żyjącym w ich czasach. Bóg potwierdzał usługę Williama Branhama tak samo jak w przypadku tych, którzy szli przed nim – przez nadzwyczajne znaki i cuda. Nie stało mu to jednak na przeszkodzie, by zachować charakterystyczną dla niego pokorę.

Warto upamiętnić życie takiego człowieka. I właśnie o tym jest ta książka.

Angela Smith

Możesz również posłuchać książki online w formie audiobooka.

Kategorie
Świadectwa

Posłaniec

Archiwum zdjęć, tak skrzętnie gromadzone przez Rebekę, zawierało mnóstwo fotografii, które były albo rzadko widziane, albo w ogóle dotąd nieopublikowane.
Ten zbiór fotografii to niewątpliwie prawdziwy skarb, a więc nie pozostało nic innego, jak wydać go w formie albumu, aby podzielić się nim z wierzącymi na całym świecie. Chociaż niektóre zdjęcia mogą się wydawać znane, to dołożyliśmy wszelkich starań, by w albumie umieścić też jak najwięcej fotografii, które nie były wcześniej publikowane.

Nie należy jednak traktować tego albumu jako kompletnej relacji fotograficznej życia Williama Branhama. Patrząc realnie, nie jest to nawet możliwe, bo zawsze odnajdą się nowe zdjęcia, a ktoś przypomni sobie jakąś nową historię.

Jest nie sposób opowiedzieć każdej historii z niezwykłego życia Williama Branhama, tak samo niemożliwe jest odnalezienie wszystkich jego zdjęć.

Kategorie
Świadectwa

Człowiek posłany od Boga

Życiorys Williama Branhama jest tak niezwykły i tak dalece przekraczający wszelką przeciętność, że gdyby nie ogromna ilość niepodważalnych faktów, które dokumentują i poświadczają jego autentyczność, to możnaby wybaczyć każdemu, kto uważałby to za wyolbrzymione i niewiarygodne. Jednak wydarzenia te są tak powszechnie znane, że każdy szczery badacz może w bardzo łatwy sposób je zweryfikować i przyznać, że są one Bożym świadectwem o Jego pragnieniu i zamiarze ponownego objawienia się nam, tak jak za czasów proroków i apostołów. Historia życia tego proroka – bo jest on prorokiem, chociaż tym wyrażeniem nie posługujemy się zbyt często – potwierdza to; ponownie jesteśmy świadkami czasów biblijnych.


Można również zamówić bezpłatny egzemplarz książki w zakładce Zamów.