Kategorie
Świadectwa

Przewodnik po poselstwie

Świat końca lat 40. i początku 50. żył następstwami II wojny światowej. Wszędzie panowała bieda, głód i szerzyły się zarazy; Ameryka nie stanowiła wyjątku. Pośród tego wszystkiego w ludziach obudziła się nowa nadzieja, kiedy zaczęto przekazywać sobie wiadomość o niewielkim człowieku z małego, praktycznie nieznanego miasta na Środkowym Zachodzie, który spotkał się z aniołem. Był to William Marrion Branham z Jeffersonville w Indianie. Jak zwykle Bóg wybrał nietypowego kandydata na Swojego proroka.

Ci, którzy doświadczyli tego wielkiego daru, jaki Bóg posłał ludzkości, nie mogli nadziwić się jego wspaniałym rezultatom. Wielu przyszło do Chrystusa, wyznając wiarę w żywego Boga. Było to jak powrót do czasów, kiedy Jezus Chrystus przebywał na ziemi i głosił Królestwo Boże, uzdrawiał chorych i czynił wielkie znaki i cuda. Na przełomie XIX i XX wieku, po przebudzeniach w Topeka oraz przy Azusa Street, przebudzenie uzdrowieniowe wstrząsnęło Ameryką i szybko ogarnęło cały świat. William Branham został uznany za ojca ruchu uzdrowieniowego, a wielu przywódców tego przebudzenia zaczerpnęło inspirację właśnie od niego. W 1955 roku Bóg pokazał Williamowi Branhamowi wizję, która stała się podstawą zmian w jego usłudze. Wizja ta zapowiedziała wydarzenia w jego życiu, które miały przewyższyć wszystko, czego dotychczas doświadczył. Przedstawione w niej były także różne etapy jego usługi. Każdy z nich miał inną symbolikę, jak na przykład kawałek sznurówki i dziecięcy bucik oraz wędka i przynęta. Prorok Boży pierwszy raz wspomniał o tym 1 stycznia 1956 roku w kazaniu Wewnętrzna zasłona. Ta wizja jest głównie znana pod nazwą Wizja namiotowa. Dotyczyła etapu usługi Williama Branhama, który później nazwał on Trzecim Pociągnięciem.

Usługa Williama Branhama nie ograniczała się tylko do modlitwy za chorych czy rozpoznawania myśli i zamiarów serc. Przez całe swoje życie wiedział, że Bóg ma szczególny plan dla jego życia i że pewnego dnia będzie musiał przeprowadzić się na Zachód, by ten plan wypełnić. Podążając za wyraźnym prowadzeniem Bożym, przeniósł się tam w 1963 roku.